„Żadna sztuka... nie działa tak silnie, bezpośrednio. Teatr to potęga”.

Jerzy Szaniawski „O potędze teatru”
Warto sięgnąć do bardziej odległych czasów, kiedy koło teatralne (w zupełnie innym składzie, ale prowadzone przez tego samego opiekuna) realizowało zamysły artystyczne na scenie. Do ciekawszych dokonań należą:


1.Prezentowana w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie pantomima pt. ”Bohaterowie naszych lektur”. Stała się ona świetną okazją do przypomnienia lektur należących do kanonu klasyki światowej. A były to następujące pozycje: „Antygona”, „Romeo i Julia”, „Faust”, „Noce i dnie”, ”Tristan i Izolda”, „Laura i Filon”. Stylowe stroje z dawnych epok zostały wypożyczone z Teatru Polskiego z Bielska-Białej.

2.Widowisko sceniczne przygotowane z okazji obchodów 60-lecia szkoły (marzec 2007) wg autorskiego scenariusza Małgorzaty Płonki pt. „Podróż, w której wszystkie pokolenia się odnajdą”. Sięgnięto pamięcią do lat 50, 60, 70 i 80-tych ubiegłego stulecia i przypomniano atmosferę minionych lat. Młodzi artyści zrelacjonowali ważne fakty z życia szkoły, wyjaśnili trendy w muzyce, pokazali ówczesną modę. Sądząc po reakcji publiczności, z całą pewnością warto było wybrać się w oferowaną podróż.


........................
Czy w dobie gwałtownego rozwoju środków masowego przekazu teatr szkolny się przeżył? Z pewnością nie. Pozytywne oddziaływanie teatru na jego uczestników i odbiorców jest niezaprzeczalne:

1.Teatr potrafi wychowywać młodych ludzi, pełni funkcję terapeutyczną.

2.W trakcie przygotowań przedstawienia wszystkie zaangażowane osoby współdziałają i ponoszą współodpowiedzialność za całe przedsięwzięcie, przyjmują twórczą postawę na wszystkich etapach.

3. Praca w zespole teatralnym ujawnia i rozwija potencjalne możliwości i zdolności uczniów.

4.Występowanie na scenie jest swoistego rodzaju próbą wyrażenia wrażliwości za pomocą środków artystycznych, zmagania się z tremą, własnymi słabościami. Umożliwia „sprawdzenie się”.

5. Celem pracy polonisty z amatorskim kołem teatralnym jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania teatrem oraz przygotowanie do autentycznego uczestnictwa w kulturze (ale czynienie tego atrakcyjnie, nie natrętnie).

6.Kontakt z kuturą (także teatrem) pozwala na głębsze, świadome określenie swojej drogi życiowej, pomaga w wyborze uniwersalnych wartości moralnych, kształtuje wrażliwość estetyczną.

7. Praca nad spektaklem jest intrygująca, pasjonująca, często pochłaniająca bez reszty, a jeśli zostanie doceniona-potrafi dać dużo satysfakcji i poczucie spełnienia.