„Żadna sztuka... nie działa tak silnie, bezpośrednio. Teatr to potęga”.

Jerzy Szaniawski „O potędze teatru”
„Jak żyć Panie Profesorze?”
Dnia 6 marca 2017 roku klasy pierwsze i drugie obejrzały spektakl przygotowany przez szkolne koło teatralne w reżyserii pani Małgorzaty Płonki, na podstawie scenariusza pana Olgierda Morawskiego i pani Anny Mazgaj. Scenografię przygotowała pani Krystyna Pyzio.

Wśród zaproszonych gości znalazła się pani prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie pani Danuta Bańska i pani Aneta Lachendro z andrychowskiego CkiW, z ramienia którego wsparł nas również pan Dariusz Bogunia – absolwent naszej szkoły – niezastąpiony operator mikroportów i światła w czasie spektaklu. Swoją obecnością zaszczyciły nas również emerytowane nauczycielki: pani Krystyna Chrapkiewicz, pani Otylia Jończy, pani Grażyna Gwoździewicz i pani Jadwiga Kudłacik.

Spektakl „Jak żyć Panie Profesorze?” to jednoaktówka, której akcja dzieje się w rzeczywistości szkolnej, w nieco surrealistycznej atmosferze końca roku szkolnego, w której następuje zderzenie z filozofią patrona naszej szkoły, nie do końca korespondującą z tempem i zabieganiem dnia codziennego. Tytułowy profesor pan Tadeusz Kotarbiński (w tę rolę w genialny sposób wcielił się uczeń klasy 3d Grzegorz Urbaniec) to schodzący z obrazu, to w jednej ze scen wjeżdżający na … deskorolce, prowadzi ożywiony dialog z uczniem, którego rolę koncertowo zagrał Bartosz Kowalik z klasy 3t, z panią dyrektor mistrzowsko graną przez Małgorzatę Gawędę z 2s i z postacią nauczycielki niezwykle sugestywnie i wyraziście odegraną przez Dominikę Jopek z 4t.

W sztuce atmosfera tajemniczości przeplata się z szarą szkolną rzeczywistością, elementy grozy z momentami komediowymi, ostatecznie jednak każda z postaci przechodzi jakąś pozytywną przemianę, która (mam taka nadzieję), jest nieunikniona dzięki interakcjom ludzkim, w zetknięciu z wielką filozofią i czymś co jest od nas większe (ale nie na tyle, żeby nas przerosło ;)

Na koniec docenić należy mistrzów drugiego planu uczniów statystów, którzy w scenariuszu mieli odgrywać tylko techniczną rolę, a w trakcie spektaklu „wyrośli” w dwóch scenach do roli piątego, znamienitego, zbiorowego „aktora” żyjącego własnym życiem ;)

Dziękujemy Dyrekcji szkoły za objęcie patronatu nad spektaklem, panu Markowi Węglarzowi i panu Stanisławowi Bliźniakowi za pomoc techniczną i Markowi Potocznemu oraz Grzegorzowi Borowczykowi za efekty dźwiękowe.

Jeszcze raz gorące brawa dla Wspaniałych Aktorów i dla Pani Małgorzaty Płonki, dzięki którym scenariusz zyskał trzeci wymiar, a profesjonalizm adaptacji sztuki przerósł nasze najśmielsze oczekiwania!!!

Z wyrazami wdzięczności Olgierd Morawski i Anna Mazgaj

Ps: efekty pracy artystycznej można obejrzeć dzięki wspaniałym zdjęciom Dawida Podgórnego z klasy 1d......................................................................