„Żadna sztuka... nie działa tak silnie, bezpośrednio. Teatr to potęga”.

Jerzy Szaniawski „O potędze teatru”
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w szkolnym kole teatralnym, które działa w Zespole Szkół nr 1 w Andrychowie.


Gwarantujemy przeżycie niepowtarzalnej przygody artystycznej.

Stwarzamy możliwość zaprezentowania na scenie zdolności aktorskich, tanecznych, wokalnych, muzycznych bądź plastycznych.

Wzbogacenie zainteresowań teatralnych, kształtowanie wrażliwości estetycznej i uczuciowej, zaspokojenie aspiracji, to tylko niektóre z rozlicznych korzyści, jakie daje przynależność do szkolnego koła teatralnego!


Jeśli jeszcze do nas nie dotarłeś, przyjdź!Zajęcia odbywają się w piątek w sali nr 52, w dwóch grupach: o 14.30 i 15.20.

Opiekun:Małgorzata Płonka